Sobre Saó

“L’Aplec Saó és una oportunitat anual per descobrir i apropar-se a la natura de la mà de les arts.”

“Saó: Arts i Natura a l’Alt Pirineu” és una trobada de creació artística anual que té com a objectiu la realització d’intervencions a la natura des de diferents disciplines en el context de muntanya de l’Alt Pirineu.

El projecte s’origina al Centre d’Art i Natura de Farrera, a la Coma de Burg (comarca del Pallars Sobirà – Catalunya) que ve fomentant des de fa gairebé 20 anys la creació i la recerca vers la natura i el paisatge genenerant intercanvi d’experiències entre artistes i investigadors, públic i població local.

El projecte vol incitar a la descoberta dels valors naturals, culturals i del patrimoni a través de les intervencions artístiques i efímeres a la natura creades expressament pels artistes convidats a participar-hi. El paisatge, la natura i el territori humà esdevenen matèria artística i font de creació permetent compartir i difondre diferents mirades i processos de creació sobre racons del territori.

Per aquest motiu amb el I aplec Saó, arts i natura es convida a tothom a participar-hi i a recórrer l’itinerari de les intervencions artístiques i coneixer-ne el seu procés creatiu explicat pels propis artistes tot promovent el debat sobre la relació entre home/societat i natura des del context rural i de muntanya de l’Alt Pirineu.

Equip

 • Direcció i Coordinació: 
  Pere Báscones i Lluis Llobet
 • Assesorament:
  Teresa M Sala, Pep Manyà, Anna Rubio i Xavier Perarnau.
 • Amb l’ajuda:
  Amics del Centre d’Art i Natura i veins de Farrera.
 • Col·laboradors (2018):
  • Generalitat de Catalunya (Dep. de Cultura)
  • Parc Natural de l’Alt Pirineu
  • IDAPA
  • Espai Dansa Natura de Burg
  • Espai Nòmada

L’art a la natura, breu contextualització dels moviments artístic

Des dels anys 70, amb el desenvolupament del Land Art com a moviment artístic que volia sortir de les galeries i intervenir directament a la natura, molts artistes van descobrir com la natura i el paisatge passava de ser referent per l’obra d’art (pintura o escultura per exemple), per passar a ser directament la pròpia obra d’art i el seu marc. Per altra banda el corrent conceptual de l’art també obria noves vies de treball vers el processos i el component vivencial i experimental de l’obra. Aquesta, en molts casos, passava a ser en realitat una experiència real des de la intervenció, fugint així de la pròpia objectualització tradicional de l’art.

Amb el temps i precisament des d’aquesta vessant conceptual, el camí obert pel Land Art va anar transformant-se cap a noves perspectives més sensibles, vinculades a accions en la natura sota criteris més respectuosos i sostenibles o, fins tot, més ecològics. D’aquesta manera neix també un moviment artístic (principalment al Regne Unit) anomenat “environmental art”  que es trasllada a la natura i hi intervé sota una profunda actitud de respecte. Aquestes intervencions, sovint realitzades amb els propis elements naturals trobats in situ, es poden vincular a un tipus d’art públic mediambiental o art ecològic que deixa de manifest com l’art també pot servir per descobrir la natura i sensibilitzar subtilment sobre el problemes mediambientals que l’afecten. Artistes com David Nash, Nils-Udo, Andy Goldsworthy, Richard Long o Hamish Fulton –per anomenar només alguns dels més coneguts– són pioners d’aquest corrent artístic realitzant gairebé sempre accions efímeres i integrades en la natura o generant obres a partir de la experiència.