Previous
Next

DOSSIER DE PREMSA

PRESENTACIÓ

“Saó: Arts i Natura a l’Alt Pirineu” és una trobada de creació artística anual que té com a objectiu la realització d’intervencions a la natura des de diferents disciplines en el context de muntanya de l’Alt Pirineu. Enguany tenim la oportunitat de convidar-vos a la sisena edició d’aquest singular aplec que vol generar un espai de creació artística a la natura i la cor del Pirineu.

El projecte s’origina al Centre d’Art i Natura de Farrera, a la Coma de Burg (comarca del Pallars Sobirà – Catalunya) que ve fomentant des de fa més de 20 anys la creació i la recerca vers la natura i el paisatge genenerant intercanvi d’experiències entre artistes i investigadors, públic i població local.

“Saó: arts i natura a l’Alt Pirineu” vol incitar a la descoberta dels valors naturals, culturals i del patrimoni a través de les intervencions artístiques i efímeres a la natura creades expressament pels artistes convidats a participar-hi.

El paisatge, la natura i el territori humà esdevenen matèria artística i font de creació permetent compartir i difondre diferents mirades i processos de creació sobre racons del territori.

Pe aquest motiu Saó, convida a tothom a recórrer l’itinerari de les intervencions artístiques i coneixer-ne el seu procés creatiu explicat pels propis artistes tot promovent el debat sobre la relació entre home/societat i natura des del context rural i de muntanya de l’Alt Pirineu.

CONTEXTUALITZACIÓ

Des dels anys 70, amb el desenvolupament del Land Art com a moviment artístic que volia sortir de les galeries i intervenir directament a la natura, molts artistes van descobrir com la natura i el paisatge passava de ser referent per l’obra d’art (pintura o escultura per exemple), per passar a ser directament la pròpia obra d’art i el seu marc. Per altra banda el corrent conceptual de l’art també obria noves vies de treball vers el processos i el component vivencial i experimental de l’obra. Aquesta, en molts casos, passava a ser en realitat una experiència real des de la intervenció, fugint així de la pròpia objectualització tradicional de l’art.

Amb el temps i precisament des d’aquesta vessant conceptual, el camí obert pel Land Art va anar transformant-se cap a noves perspectives més sensibles, vinculades a accions en la natura sota criteris més respectuosos i sostenibles o, fins tot, més ecològics. D’aquesta manera neix també un moviment artístic (principalment al Regne Unit) anomenat “environmental art” que es trasllada a la natura i hi intervé sota una profunda actitud de respecte. Aquestes intervencions, sovint realitzades amb els propis elements naturals trobats in situ, es poden vincular a un tipus d’art públic mediambiental o art ecològic que deixa de manifest com l’art també pot servir per descobrir la natura i sensibilitzar subtilment sobre el problemes mediambientals que l’afecten. Artistes com David Nash, Nils-Udo, Andy Goldsworthy, Richard Long o Hamish Fulton –per anomenar només alguns dels més coneguts– són pioners d’aquest corrent artístic realitzant gairebé sempre accions efímeres i integrades en la natura o generant obres a partir de la experiència.

Al Pirineu i dins del marc del Part Natural de l’Alt Pirineu també s’obren nombroses perspectives de treball i reflexió des de les arts. La tasca que el Centre d’Art i Natura porta a terme des de l’any 1996 ha fomentat la interrelació entre l’espai natural i l’antropitzat des d’una nova perspectiva rurbana, obrint nombrosos interrogants de futur que també poden ser abordats des de la vessant i la sensibilitat artística

OBJECTIUS DE SAÓ

Els objectius generals del projecte es poden resumir en els següents punts:

  1. Donar a conèixer amb diferents disciplines artístiques el binomi societat-natura; des d’un art mediambienta i ecològic.
  2. Redescobrir el territori a través de l’art contemporani, concretament el pallarès dins l’entorn del Parc Natural de l’Alt Pirineu
  3. Reconèixer les potencionalitats i febleses del paisatge d’interacció fomentant l’educació mediambiental
  4. Afavorir el diàleg de diferents agents vinculats al territori d’alta muntanya, artistes, investigadors mediamenbientals, residents i públic visitant.
  5. Mostrar als més joves una nova forma d’interrelació i sensibilització artística vers la natura.
  6. Consolidar des del Centre d’Art i Natura un esdeveniment artístic de debat, aprenentatge, descoberta, reconeixement, investigació, i sensibilitat vers el medi obert a tots els públic.

 (ACTE GRATUÏT. OBERT A TOTS ELS PÚBLICS)